Reklama
A A A

Sporządzanie planów operacyjnych

Proces technologiczny obróbki przedmiotu składa się z różnych operacji. Uszeregowanie poszczególnych operacji według kolejności ich wykonania nazywamy planem operacyjnym obróbki. Zakres opracowania planów operacyjnych jest różny i zależny przede wszystkim od wielkości produkcji. Przy produkcji jednostkowej i mało-seryjnej opracowanie planu ogranicza się zwykle do zestawienia poszcze­gólnych operacji ze wskazaniem obrabiarki i jej wyposażenia. Przy pro­dukcji wielkoseryjnej i masowej opracowuje się bardzo szczegółowe plany operacyjne uwzględniające wszystkie elementy procesu w oparciu o jego wnikliwą analizę. Jest to w pełni uzasadnione ze względu na to, że nawet niewielkie oszczędności czasu na wykonywanie jednej operacji mogą przy wielkiej liczbie przedmiotów dać dużą obniżkę kosztów własnych. W zależności od założonej wielkości produkcji i określonych dla niej warunków plan operacyjny obróbki tego samego przedmiotu może znacz­nie różnić się pod względem rodzaju operacji oraz ich liczby i kolejności. Spośród możliwych w określonych warunkach planów operacyjnych ten jest najlepszy, na podstawie którego dany przedmiot wykonywany będzie najtaniej, lecz zarazem będzie odpowiadał wszystkim wymaganiom poda­nym na rysunku i w warunkach technicznych.