Reklama
A A A

Skrzynki wiertarskie

Przyrządy wiertarskie odwra­cane, czyli skrzynki wiertarskie, używane są przy obróbce nie­wielkich przedmiotów, w któ­rych wiercone otwory rozmie­szczone są w różnych płaszczy­znach. Zazwyczaj skrzynka wiertarską ma kształt pudełka otwartego co najmniej z jednej strony. Przez ten otwór wkłada się do wnętrza przedmiot, na­stępnie ustala się i zamocowuje do jednej, a najczęściej do dwóch ścian skrzynki. Przykład takiego przyrządu przedstawio­no na rys. 166. Skrzynki wiertarskie umożli­wiają wygodne ustawianie przyrządu na stole wiertarki w różnych położeniach przy wier­ceniu w różnych płaszczyznach. Przyrządy te mają jednak cały szereg wad, powodujących o-graniczenie ich zastosowania do produkcji mało- i średnioseryjnej. Do wad należy zaliczyć, między innymi, stosunkowo długi czas mocowania oraz szybkie zużywanie się zawiasów odchylanych płyt wiertarskich. Zakres zastosowania skrzynek wiertarskich jest ograniczony łącznym ciężarem skrzynki i przedmiotu, który ze względu na wysiłek fizyczny pracownika nie powinien przekraczać 25 kG.