Reklama
wina organiczne
A A A

Silniki pojazdów samochodowych

Istota procesu spalania Spalanie jest reakcją chemiczną utleniania paliwa, połączoną z wydzielaniem znacznych ilości ciepła. Silnik spalinowy jest więc urządzeniem technicznym, które zamienia energię chemiczną paliwa na energię cieplną w procesie spaiania, a następnie przetwarza tę energię na pracę mechaniczną, wykorzystywaną do napędu pojazdów samochodowych. W silnikach samochodowych jest spalane ciekłe paliwo węglowodorowe o zasadniczym składzie C„Hm, gdzie C i II są symbolami chemicznymi węgla i wodoru, natomiast ?t i m są liczbami całkowitymi, określającymi zawartość każdego z tych składników w cząsteczce paliwa (np. C16H30). Zasadniczą, uproszczoną reakcję spalania (czyli utleniania) można zapisać w postaci 4CnIIm + (4n-f m) 02 -+ 4nC02 + 2mH20 Z powyższego wzoru wynika, że produktami spalania, przy właściwie dobranej proporcji paliwa C„IIm oraz tlenu 02, są: dwutlenek węgla C02 oraz woda H20.