A A A

Samochody pożarnicze opis

Samochody pożarnicze to przede wsystkim samochody gaśnicze (strażackie wozy bojowe) oraz różnego rodzaju samochody specjalne uży­wane do gaszenia pożarów — autodrabiny, cysterny, samochody do che­micznego gaszenia pożarów itp. Samochody gaśnicze budowane są na podwoziach samochodów ciężarowych, a ich nadwozia stanowią jednocześnie środek transportu straża­ków oraz bazę ich sprzętu, służącego do gaszenia pożarów i ograniczania ich skutków. W skład tego sprzętu wchodzą najczęściej: autopompa lub motopompa, zbiornik wody, gaśnice, przenośne agregaty pompujące, dra­biny, węże, płachty, bosaki itp. Sprzęt musi być rozmieszczony w taki sposób, aby korzystanie z niego było łatwe i nie wymagało długotrwałych przygo­towań. Samochody gaśnicze budowane przez różne wytwórnie są na ogół dość podobne, a istotne różnice między nimi dotyczą przede wszystkim wy­posażenia — liczby i pojemności zbiorników, wydajności pompy, wysięgu drabiny, długości węża itp. Przedstawiony na rys. 26.17 samochód gaśniczy Jelcz 003, budowany na podwoziu samochodu Star, stanowi wraz z 6-oso-bową załogą samodzielną jednostkę operacyjną straży pożarnej, służącą do zwalczania pożarów przy użyciu wody i środków chemicznych. Samochód jest wyposażony w wymontowywaną w razie potrzeby motopompę lub autopompę, które mogą pracować zarówno w czasie postoju, jak i w czasie jazdy, oraz w dwa zbiorniki: wody — o pojemności 2 m3 i na środki che­miczne — o pojemności 0,2 m3. Umożliwia to prowadzenie akcji gaszenia również w czasie ruchu pojazdu. Rozmieszczony w sposób funkcjonalny uniwersalny sprzęt gaśniczy uzupełniony jest umieszczonym na dachu dział­kiem wodnym oraz reflektorem, który może być ustawiany na samochodzie lub na trójnogu w odległości do 50 m od samochodu. System alarmowy składa się z syreny, dwóch lamp błyskowych oraz radiotelefonu.