A A A

Rozrusznik

Obsługa rozrusznika polega przede wszystkim na utrzymywaniu go w czystości, smarowaniu i sprawdzaniu zamocowania przewodów. Czyszczenie komutatora, sprawdzanie, czyszczenie i docieranie szczo­tek, czyszczenie trzymadeł szczotek oraz sprawdzanie sprężyn docis­kających szczotki wykonuje się tak samo, jak opisano to przy obsłu­dze prądnicy. Przed przystąpieniem do obsługi rozrusznika wbudo­wanego w samochodzie należy odłączyć przewód masowy akumula­tora, aby uniknąć ewentualnych zwarć. Styki rozrusznika nieznacznie opalone wyrównuje się pilnikiem gładzikiem, a zużyte wymienia. W celu oczyszczenia i nasmarowania urządzenia sprzęgającego na­leży odłączyć wszystkie przewody od zacisków rozrusznika, po czym wymontować rozrusznik z samochodu. Ruchome części urządzenia sprzęgającego, jak: wałek wirnika z wielowypustem, tuleję prowa­dzącą, tuleję z zabierakiem, zębnik i oś dźwigni włączającej należy wymyć dokładnie w nafcie lub w nieetylizowanej benzynie i wy­trzeć do sucha. Zęby zębnika trzeba pokryć cienką warstwą smaru stałego, natomiast pozostałe części nasmarować olejem silnikowym. Po złożeniu należy sprawdzić działanie urządzenia sprzęgającego (rys. 10.38). Łożyska toczne napełnia się świeżym smarem co około 10-4-12 tys. km. Łożyska ślizgowe bez względu na przebieg samochodu należy smarować olejem silnikowym co trzy miesiące. .Trzeba przy tym uwa­żać, aby nie zanieczyścić komutatora. Łożysk samosmarnych nie smaruje się w ogóle. Podczas obsługi technicznej należy oczyścić otwór odpływowy wody i oleju. Otwór ten znajduje się w dolnej części obudowy urządzenia sprzęgającego. Jednocześnie trzeba oczyścić otwór odpływowy w obu­dowie sprzęgła, gdyż w razie zatkania tego otworu olej i brud, które się tam wówczas zgromadzą, mogą być przeniesione przez wieniec zębaty koła zamachowego do urządzenia sprzęgającego rozrusznika. Jednocześnie z przeglądem rozrusznika należy sprawdzić dokładnie izolację w całym jego obwodzie, a szczególnie izolację zacisku roz­rusznika. Przewody o uszkodzonej izolacji trzeba wymienić na nowe. Jest to szczególnie ważne z tego względu, że w obwodzie rozruchu nie ma bezpiecznika, który zabezpieczałby przed zwarciem.