Reklama
A A A

Rodzaje obsługi technicznej

Wprowadzenie. Jak już powiedziano poprzednio, system planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej pojazdów polega na wykonywaniu, po przebyciu przez pojazdy określonego przebie­gu, odpowiedniej obsługi technicznej oraz na wykonywaniu w miarę potrzeby napraw. Konieczność wykonania naprawy stwierdza się podczas kontroli stanu technicznego, wykonywanej w ramach obsługi technicznej, lub na podstawie zgłoszenia kie­rowcy. Rozróżnia się obsługę techniczną codzienną oraz okreso­wą. Szczególny rodzaj obsługi technicznej stanowi ponadto obsłu­ga pojazdu w okresie docierania.