Reklama
Jak zaprojektować wizytówki sprawdź w google wpisując hasło projekt wizytówek.
A A A

Regulacja luzów zaworów

Regulacja luzów zaworów jest czynnością wchodzącą w zakres obsługi technicznej, jak również może być przeprowadzana w czasie naprawy silnika. Częstotliwość wykonywania tej czynności podaje instrukcja obsługi samochodu. W samochodach Warszawa 223 i 224 pierwszą regulację przeprowa­dza się po 500 km, następne po 3000 i 9000 km przebiegu. Począwszy od 9000 km cyklicznie co 9000 km przy każdej OT-2. Czynność ta ma bezpośredni wpływ na zwiększenie trwałości zaworów, a co za tym idzie — utrzymanie sprawności silnika. Większość wytwórni samochodów podaje w swoich instrukcjach obsługi, że regulację luzów zaworów należy przeprowadzać przy zim­nym silniku, tzn. w temperaturze około 20° C. W dokumentacji technicznej samochodów Warszawa podane są wielkości luzów zaworów dla silnika „zimnego" i „gorącego". Dane regulacyjne zaworów podano w tablicy 2—6. Kolejność czynności podczas regulacji jest następująca: regulację luzów zaworów zaczyna się od 1. cylindra; zdjąć gaźnik z filtrem powietrza i rurę ssąco-wydechową; zdjąć pokrywy komór popychaczy nie uszkadzając uszczelek (w przypadku silnika M-20); zdjąć kopułkę aparatu zapłonowego z jednoczesnym zaznaczeniem na korpusie aparatu położenia obsady przewodu pierwszej świecy zapłonowej (znaku nie wykonywać narzędziem twardym, najlepiej używać kredy); ustawić wał korbowy w położeniu odpowiadającym sprężaniu w 1. cylindrze; w tym położeniu tłoka oba zawory są zamknięte, a przez wziernik ustawienia zapłonu w obudowie sprzęgła wskaź­nik powinien pokazywać wyprzedzenie zapłonu, którego wielkość zależy od typu silnika i liczby oktanowej paliwa (temat ten będzie omówiony w dalszej części książki); palec rozdzielacza (płytka stykowa) powinien znaleźć się naprzeciw zaznaczonego miejsca, a styki przerywacza powinny być rozwarte; sprawdzić szczelinomierzem luzy. Jeżeli luzy są niewłaściwe, należy: odkręcić przeciwnakrętkę śruby regulacyjnej, przytrzymując klu­czem popychacz na nacięcia, następnie pokręcając śrubą regula­cyjną ustawić właściwy luz; dokręcić przeciwnakrętkę i ponownie zmierzyć szczelinomierzem luz, a w razie potrzeby ustawić ponownie; w dalszej kolejności obrócić wał korbowy o 180° i regulować luzy zaworów 2. cylindra; obrócić wał o dalsze 180° i regulować luzy zaworów w 4. cylindrze; — obrócić wał jeszcze o 180° i regulować luzy zaworów w 3. cylin­drze. Ustawienie wału korbowego do regulacji luzów zaworów w podany sposób odbywa się według kolejności zapłonu. Po zakończeniu regu­lacji zamontować pokrywy komory popychaczy, rurę ssąco-wydechową i gaźnik z filtrem powietrza. Zasady regulacji zaworów w silniku M-20 i S 21 są jednakowe, róż­nice dotyczą jedynie czynności pomocniczych wynikających z różnic w budowie tych silników. W przypadku silnika S 21 nie potrzeba zdejmować gaźnika i rury ssąco-wydechowej, a jedynie pokrywę głowicy. Sposób przeprowadzania regulacji pokazano na rysunku 2.11. Na zakończenie należy podkreślić, że mimo podawania przez pro­ducenta wielkości luzów zaworów dla silnika „gorącego", należy te wartości traktować jako parametry kontrolne. W związku z tym nie zaleca się ustawiania luzów na nagrzanym silniku, ponieważ wskutek stygnięcia silnika w trakcie czynności regulacyjnych powstają znacz­ne różnice w ich ustawieniu.