Reklama
Aminokwasy BCAA recenzja
Zobacz nasze hotele w karpaczu Aktualna oferta!
pralnia ursynów
A A A

Regulacja drzwi

Drzwi nadwozia. Drzwi nadwozia są ruchowymi jego elementami, przy czym zewnętrzne ich płaty mają linię nadwozia, wewnętrzne zaś stanowią usztywnienie konstrukcji. Mocowane są do nadwozia przez dwie zawiasy, z czego górna zawiasa jest kryta, dolna zaś wystaje poza linię nadwozia. Drzwi mają konstrukcję skrzynkową, wewnątrz której znajduje się zamek z klamkami (zewnętrzną i wewnętrzną), me­chanizm podnoszenia szyby oraz ramka ozdobna wraz z szybą obroto­wą. Przednie drzwi mają blokadę zamków kluczykiem z zewnątrz, wszystkie zaś drzwi mogą być blokowane przez mechanizmy we­wnętrzne. Naprawa drzwi zarówno w przypadku uszkodzenia awaryjnego, jak i zniszczenia dolnej części przez korozję jest zabiegiem trudnym z uwagi na to, że drzwi są elementem nierozbieralnym. Do prostowania płata zewnętrznego drzwi trzeba wycinać płat wewnętrzny, a następnie spawać go. Naprawy są pracochłonne i z reguły nieopłacalne, dlatego zaleca się wymianę. Podobnie należy traktować sprawę zawiasów. W przypadku wystąpienia luzów i opuszczenia się drzwi należy zawia­sy wymienić. W razie konieczności wymontowania drzwi i ponownego ich zamontowania, należy odkręcić zawiasy od słupków drzwiowych, a nie od drzwi. Tak postępując zachowuje się nienaruszoną regulację drzwi względem otworu w nadwoziu. W przypadku konieczności wy­miany drzwi należy postępować odwrotnie. Mocno przykręcić zawiasy do słupków, a następnie przykręcić drzwi lekko do zawiasów. Regulację drzwi przeprowadza się przez ich przesuwanie na zawia­sach umocowanych mocno do słupków. Po wyregulowaniu dociągnąć mocno śruby mocujące drzwi do zawiasów. Sprawdzić szczelność przy­legania uszczelki gumowej drzwi do wnęki nadwozia. W przypadku niedostatecznego dolegania należy opór rygla przesunąć do wnętrza nadwozia. Dokręcić mocno opór rygla i sprawdzić, czy rygiel zatrzy­muje się na występie zabezpieczającym. W dalszej kolejności należy: zamontować ustalacz drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy właści­wie wchodzi w gniazdo w kierunku pionowym i na głębokość (usta­lacz powinien wchodzić w gniazdo co najmniej na głębokość 6 mm, w przeciwnym razie należy podłożyć płytkę stalową odpowiedniej grubości); wyregulować kąt otwarcia drzwi tak, aby luz między krawędzią drzwi a błotnikiem (drzwi przednie) lub słupkiem środkowym (drzwi tylne) był około 10 mm; kąt otwarcia reguluje się przez wkręcanie lub wykręcanie cięgła ogranicznika otwarcia drzwi, po wyjęciu sworznia łączącego go ze słupkiem nadwozia; nasmarować zawiasy oraz gniazda ustalaczy. Pokrywa bagażnika. W przypadku nieprawidłowego zamykania się pokrywy bagażnika należy: — zluzować śruby mocujące pokrywę do zawiasów i zamykając spraw- dzić przyleganie jej do nadwozia; w razie konieczności przesunąć pokrywę we właściwe położenie względem zawiasów, a następnie sprawdzić przyleganie i dokręcić zawiasy; — regulacja zamka pokrywy bagażnika polega na przesunięciu płytki z zapadką zamka tak, aby zapadka zaskakiwała za zaczep; wyłącznik żarnika wyjmuje się po odkręceniu płytki z zapadką (rys. 2.92). W modelach 223 i 224 pokrywy bagażnika mają mechanizmy pod­noszące. Potrzebny moment do podnoszenia pokrywy uzyskiwany jest za pomocą skręcania dwóch drążków skrętnych podczas zamykania pokrywy (rys. 2.93). Po zwolnieniu zaczepu zamka pokrywa bagażnika unosi się sama. Regulacja naciągu wstępnego drążków odbywa się przez przestawienie końców drążka do następnego otworu. Pokrywa silnika. Regulację należy przeprowadzać, przesuwając po­krywę na otworach mocujących ją do zawiasów. Cięgło zamka pokrywy trzeba ustawić w położeniu „otwarte" i do­mykając osłonę sprawdzić, czy trzpień zamka trafia w otwór zamka, nie zaczepiając o jego brzegi. Jeśli pokrywy nie można zamknąć, na­leży wyregulować trzpień przez pokręcanie nim po uprzednim zluzo­waniu nakrętki ustalającej. Trzpień należy ustawić tak, aby po zamk­nięciu pokrywy luz między nią a ramą wlotu wynosił około 5 mm. Powstałą szczelinę zasłania listwa ozdobna pokrywy. Oprócz tego należy sprawdzić, czy zaczep zabezpieczający pokrywę przed samo­czynnym otwarciem zajmuje właściwe położenie pod działaniem sprę­żyny. Ciężko odchylający się zaczep nie zabezpiecza pokrywy przed samoczynnym otwarciem. Aby ruchome elementy nadwozia działały bez zarzutu, należy je posmarować olejem (po kilka kropel) w następujących punktach: sworznie linek hamulca ręcznego, zaczepu i haka pokrywy silnika; płytki gniazda zaczepu pokrywy silnika; wyłącznika zamka drzwi; klamek zewnętrznych; zawiasów drzwi, ograniczników drzwi oraz wyłącznika zamka; zawiasów pokrywy bagażnika, zaczepu, podpórki i zapadki pokrywy bagażnika.