Reklama
A A A

Przyrządy montażowe

Jednym z podstawowych warunków właściwego i wydajnego montażu jest użycie odpowiednich przyrządów i narzędzi. Dobrze opracowany pro­ces technologiczny montażu oraz prawidłowo skonstruowane i wykonane przyrządy oraz narzędzia umożliwiają nawet nisko wykwalifikowanym ro­botnikom wykonać skomplikowane operacje montażowe.