Reklama
A A A

Przyrządy do frezowania kopiowego

Zasadniczo do frezowania kopiowego przeznaczone są specjalne obra­biarki zwane frezarko-kopiarkami. Jednak stosując specjalny przyrząd można również frezować przedmiot o nieregularnych kształtach za pomocą kopiału na zwykłej frezarce. Dla przykładu na rys. 182 pokazano przy­rząd do kopiowania promieniowego na frezarce pionowej. Przyrząd ten składa się z suwaka 1, który może się runku a. Na suwaku tym osadzone je wujemy kolejno koło ślimakowe 4, ko] łając go na dwóch kołkach 7. Cały otrzymuje ruch obrotowy od me­chanizmu frezarki za pomocą śli­maka 8. Dociskanie przedmiotu 6 do freza 9 oraz kopiału 5 do rolki stożkowej 10 odbywa się przy uży­ciu sprężonego powietrza, które dopływając przez otwór 11 wew­nątrz tłoka 12 do zamkniętej prze­strzeni 13 wewnątrz suwaka wy­wiera na jego ścianki odpowiednio duży nacisk. Stożkowy kształt rol­ki i kopiału umożliwia łatwe wy­równanie wpływu zmniejszenia się średnicy freza 9 po jego ostrzeniu. Zmiana położenia rolki 10 odbywa się przez przesuwanie oprawy 14 w kierunku b. Szereg uchwytów i przyrządów frezarskich typowych dla przemy­słu silnikowego omówimy przy rozpatrywaniu obróbki poszcze­gólnych elementów silnika. irzesuwać w prowadnicach 2 w kie->t wrzeciono 3, na którym zamoco-iął 5 i obrabiany przedmiot 6, ten układ osadzony na wrzecionie.