Reklama
A A A

Przyczyny nadmiernego zużywania oleju i sposoby zapobiegania

Niektórzy użytkownicy samochodów stwierdzają nadmierne zuży­wanie oleju przez silnik. Najczęściej przyczyną ubytków nie jest spa­lanie oleju przez silnik, a po prostu wyciekanie oleju. Niektóre przy­czyny nadmiernego zużycia oleju oraz sposób usunięcia podano w ta­blicy 2—3.