Reklama
A A A

Przewody i kanał oleju

Jako przewody oleju służą rurki miedziane, mosiężne lub stalowe oraz specjalne kanały w kadłubie i innych elementach silnika. Ponie­waż rurki ulegają często uszkodzeniom i trudno jest utrzymywać szczelność połączeń, zastępuje się je coraz częściej kanałami. Wiercone są kanały w wałach korbowych, korbowodach, wałach rozrządu itp., lecz ze względu na znaczne odlegości smarowanych punktów, zwłasz­cza w dużych silnikach, zastosowanie rurek jest konieczne. Olej po przejściu przez pompę, zawór i filtr dostaje się do główne­go przewodu oleju. Jest to kanał w kadłubie, wale rozrządu lub rurka wtopiona w kadłubie. Z głównego przewodu olej przepływa kanała­mi lub rurkami do łożysk głównych, a następnie kanałami w wale do łożysk korbowych. W niektórych silnikach z łożysk korbowych przez kanały w korbowodach olej trafia do sworzni tłoków. Jedno odgałę­zienie z głównego przewodu oleju doprowadza olej do osi dźwigienek zaworów. Oprócz tego olej może być doprowadzany do innych miejsc, zależnie od konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego silnika. Na przykład w silniku samochodu FIAT 125P pompa zasysa olej z miski olejowej i tłoczy przewodem do kanału pokrywy przedniego łożyska głównego, skąd następnie dostaje się on przez dwa wyfrezowane rowki w przedniej części wału korbowego do odśrodkowego fil­tru oleju. Z filtru olej przepływa kanałami wykonanymi wewnątrz wału korbowego i smaruje łożyska główne oraz korbowe. Z tylnego łożyska głównego olej przepływa do kanałów w kadłu­bie silnika, skąd następnie doprowadzany jest do tylnego łożyska wału rozrządu, gdzie smaruje tulejkę, oraz do podłużnego kanału w kadłubie, którym olej dostarczany jest do pozostałych tulejek wału rozrządu, i do filtru bocznikowego. Od przedniej tulejki wału. rozrządu olej przepływa do przedniej podpory osi dźwigienek zaworów przez kanał w kadłubie oraz głowicy i smaruje dźwigienki zaworów. W kanale kadłuba silnika jest osadzona dysza, która służy do sma­rowania łańcucha napędu rozrządu. Olej rzucany jest siłą odśrodkową na łańcuch przez promieniowe otwory wykonane w pobliżu uzębień napędzanego koła łańcuchowego. Przez otwory w pokrywach łbów korbowodów olej jest dostarczany do smarowania krzywek wału roz­rządu. Przednia tulejka wału rozrządu ma na zewnątrz rowek, który łączy kanał wlotowy z kanałem dostarczającym olej do czujnika ciśnienia oleju (rys. 5.12). Niewielki rowek poprzeczny wykonany w tulejce za- pewnia smarowanie kół zębatych napędzających pompę oleju i roz­dzielacz zapłonu. Ciśnienie oleju utrzymywane jest w układzie w za­kresie 4,0-f-4,5 kG/om2. Spadek ciśnienia oleju sygnalizuje lampka kontrolna.