Reklama
A A A

PROJEKTOWANIE DZIAŁÓW POMOCNICZYCH

W ostrzalni ostrzy się stępione narzędzia. Dla dużych wydziałów me­chanicznych projektuje się ostrzalnie osobne dla każdego oddziału lub dla grupy oddziałów mieszczących się w jednej hali fabrycznej. Ostrzalnia powinna znajdować się obok wypożyczalni narzędzi. Obok ostrzalni zwykle znajduje się warsztat napraw przyrządów i skompliko­wanych narzędzi. Ilość maszyn w ostrzalni przyjmuje się w zależności od ilości obra­biarek, które są obsługiwane przez ostrzalnie (średnio 4%). Dla warszta­tu napraw przyrządów i narzędzi przyjmuje się ilość maszyn w wysokości 2 3% od liczby obsługiwanych obrabiarek. Powierzchnię na jedną obrabiarkę w ostrzalni przyjmuje się średnio w granicach 910 m2, a w warsztacie napraw przyrządów i narzędzi 1722 m2 (do średniej powierzchni dla obrabiarki wliczona jest po­wierzchnia stanowisk ślusarskich). Powierzchnię wypożyczalni narzędzi oblicza się wg uogólnionych wskaźników, określających ilość m2 przypadającą na jedną obrabiarkę produkcyjną, przy czym odpowiednie wielkości wynoszą: 0,25 r 0,35 m2 dla produkcji masowej, 0,45 5 0,60 m2 dla produkcji wielkoseryjnej, 0,6 4 0,7 m2 dla produkcji seryjnej przy pracy obrabiarek na dwie zmiany.