Reklama
A A A

Pompy wtryskowe

Zadaniem pompy wtryskowej jest dostarczanie do wtryskiwa-czy dokładnie odmierzonych dawek paliwa pod wymaganym ciśnieniem (rzędu kilkudziesięciu megapaskali). Ilość paliwa zawartego w tych dawkach oraz chwile ich wtryskiwania zale­żą od chwilowych warunków pracy silnika. Obecnie z reguły są stosowane pompy wtryskowe tłoczkowe. Jeżeli każdy z cylindrów silnika jest zasilany oddzielną sekcją pompy wtryskowej, pompę taką nazywa się wielosekcyjną. Jeżeli wszystkie cylindry silnika są kolejno zasilane jedną sekcją pompy, pompę nazywa się jednosekcyjną z rozdzielaczem. W większości używanych w kraju wielocylindrowych silników z zapłonem samoczynnym są stosowane pompy wielosek-cyjne. Pompy jednosekcyjne prawie wyłącznie stosuje się w silnikach jednocylindrowych. Najczęściej stosuje się pompy wtryskowe z obracanymi tłoczkami (rys. 2.81). Pompa taka działa następująco: Napędzany mechanicznie wałek krzywkowy krzywkami 1 wymusza postępowo-zwrotny ruch tłoczka 2 w cylinderku 3. Podczas ruchu tłoczka ku dołowi do cylinderka 3 jest zasysane paliwo, dostarczane przez pompę zasilającą. Podczas ruchu tłoczka ku górze paliwo jest wytłaczane z cylinderka pompy przez sprężynowy zawór tłoczny 5 do przewodu wysokiego ciśnienia. Tym przewodem płynie do wtryskiwacza. Zawór 5 jest tak wyregulowany, że otwiera się dopiero po wytworzeniu przez tłoczek wystarczająco wysokiego ciśnienia. Nadmiar paliwa jest odprowadzany otworem przelewowym 4. Zasadę działania pompy tego typu przedstawia rys. 2.82. W czasie ruchu tłoczka ku dołowi do cylinderka przez otwór dolotowy 1 jest zasysane paliwo (rys. 2.82b). W pierwszej fazie ruchu tłoczka ku górze jego górna krawędź zasłania otwory dolotowy 1 i przelewowy 2 (rys. 2.82c). Rozpoczyna się wytłaczanie paliwa do wtryskiwacza. W końcowej fazie ruchu tłoka ku górze dolna krawędź śrubowego wycięcia na tłoczku od­słania otwór przelewowy 2, powodując zakończenie tłoczenia (rys. 2.82d). Do wtryskiwacza została podana określona dawka paliwa. Zmianę dawki paliwa uzyskuje się przez obrócenie tłoczka wokół osi. Śrubowy kształt dolnej krawędzi tłoczka sprawia, że na skutek obrotu tłoczka zmienia się chwila odsłonięcia otworu przelewowego, a tym samym zmienia się dawka paliwa (rys. 2.82e). Ustawienie tłoczka w położeniu, w którym przestrzeń nad tłoczkiem jest stale połączona z otworem prze­lewowym sprawia, że paliwo nie jest tłoczone pomimo ruchu tłoczka (rys. 2.82/). Obciążenie silnika jest więc zmieniane przez odpowiednie kątowe ustawienie tłoczków, takie same we wszystkich sekcjach pompy wtryskowej. Tłoczki 5 są obracane za pośrednictwem tulei 3 (obracanej przez koło zębate 2) przez przesuwną listwę zębatą 1 (rys. 2.83). Występami 4 tłoczki są sprzężone z tuleją 3. Sprzężenie to umożliwia obracanie tłoczków znajdujących się jednocześnie w ruchu wzdłuż osi cylinderków. Pompę wtryskową sześciocylindrowego silnika z zapłonem samoczynnym przedstawia rys. 2.84. Wadą tłoczkowych pomp wtryskowych jest zwiększanie się dawki paliwa w miarę wzrostu prędkości obrotowej silnika. Można tego uniknąć stosując specjalne urządzenia korygujące, tak zwane korektory.