Reklama
A A A

Pomiary zewnętrznych i wewnętrznych wymiarów pojazdu

Do wymiarów charakteryzujących pojazd zaliczamy: wymiary gabarytowe, prześwity, rozstawy osi i kół, rozstawienie pedałów, siedzeń, i wiele innych. Pomiarów dokonuje się zgodnie z rysunkami i definicjami podanymi w nor­mach (patrz rozdział 4). Mierzy się także parametry charakteryzujące zwrot-ność pojazdu, jak np. najmniejszą średnicę zawracania, szerokość skrętu. Wymiary zewnętrzne mierzy się ustawiając pojazd na płaskiej, twardej, poziomej nawierzchni. Podczas pomiaru wysokości obciążenie po­jazdu musi być zgodne z warunkami podanymi w normie.