Reklama
A A A

Pomiary obciążeń statycznych

Pomiary te wykonuje się za pomocą wag samocho- dowych o zakresie pomiarowym dobranym odpowiednio dla danego pojazdu. Podczas ważenia koła samochodu nie powinny być zahamowane, silnik po- winien być zatrzymany, a dźwignia zmiany biegów powinna być ustawiona w położeniu „luzu". Platforma (lub platformy) wagi i powierzchnia wjazdu powinny znajdować się w jednej poziomej płaszczyźnie. Podczas ważenia obciążenie samochodu powinno być zgodne z warunkami podanymi w normie.