Reklama
A A A

Pomiar podciśnienia w rurze dolotowej

Wiele informacji o stanie technicznym silnika można uzyskać mierząc za pomocą wakuometru (rys. 7.6) podciśnienie w rurze dolotowej silnika. Wa-kuometr przyłącza się do rury dolotowej między przepustnicą gaźnika a cylindrem, w miejscu gdzie zwykle znajduje się otwór do łączenia przewodu podciśnieniowych mechanizmów wspoma­gających lub pneumatycznego napędu wycieraczek. Dla danej konstrukcji rury dolotowej wartość podciśnienia zależy od stop­nia otwarcia przepustnicy, prędkości obrotowej wału korbowego oraz stopnia zużycia gładzi cylindrowej, tłoków, pierścieni i jakoś­ci uszczelek. Zamykając całkowicie przepustnicę oraz obracając wał korbowy silnika za pomocą rozrusznika (ok. 80 obr/min) moż­na określić stopień zużycia elementów uszczelniających. Przy właściwym stanie technicznym silnika podciśnienie w rurze dolo­towej wynosi 50-^-57 kPa. Mniejsze podciśnienie — wskazówka poniżej 50 kPa — świadczy o zużyciu silnika lub o niewłaści­wym stanie uszczelek. Istotne jest także zachowanie się wskazówki wakuometru. Gdy stan silnika jest właściwy, wskazówka może wykonywać małe regularne drgania w granicach 2 kPa. Większe drgania świad­czą o niewłaściwej pracy układu rozrządu (pęknięcie sprężyny zaworowej, nieszczelność zaworu itp.). Podobny pomiar wykonuje się także przy włączonym zapłonie podczas pracy silnika na biegu jałowym. Wskazania wakuometru odpowiadające właściwemu stanowi silnika powinny zawierać się w granicach 55-5-75 kPa. Jeżeli wartość podciśnienia jest mniejsza, może to świadczyć o nadmiernym zużyciu silnika, nieszczelności połączeń oraz o niewłaściwej regulacji gażnika lub kąta wyprze­dzenia zapłonu. Aby wyeliminować dwa ostatnie czynniki, doko­nuje się regulacji gażnika, ustawiając śruby regulacyjne biegu jałowego tak, żeby uzyskać największą wartość wskazań waku­ometru przy najmniejszej prędkości obrotowej wału korbowego, przy której silnik pracuje równomiernie. Następnie reguluje się kąt wyprzedzenia zapłonu obracając aparatem zapłonowym tak, żeby wakuometr wskazywał największą wartość podciśnienia w rurze dolotowej, po czym zmniejsza się tę wartość o 1,5-5-3,5 kPa — opóźniając zapłon. Jeśli po takiej regulacji wakuometr wska­zuje podciśnienie niższe niż 55 kPa, to silnik jest zużyty lub uszkodzone są uszczelki.