Reklama
A A A

Pomiar ciśnienia sprężania

Jedną z najprostszych czynności diagnostycznych, umożliwiających ustalenie przyczyny niedomagania silnika, jest pomiar ciśnienia sprę­żania w poszczególnych cylindrach. Czynność tę należy wykonać w przypadku stwierdzenia nieprawi­dłowej pracy silnika, której objawami są: ciężki rozruch, nierównomierna praca w całym zakresie prędkości obrotowej (sil­nik przerywa lub nie ciągnie), zwiększone zużycie paliwa, — niemożliwość osiągnięcia max prędkości przez samochód. Ciśnienie sprężania w silnikach M-20 i S 21 podano w tablicy 2—4. Różnica ciśnień w poszczególnych cylindrach może wynosić około 0. Niedostateczne ciśnienie wskazuje na nieprawidłową regulację lu­zów zaworów, ich uszkodzenie lub uszkodzenie pierścieni tłokowych,a w przypadku dużego przebiegu silnika — na zużycie tych elemen­tów. Pomiary należy wykonać w następujący sposób: zagrzać silnik do temperatury około 80°C, wykręcić wszystkie świece zapłonowe, wyjąć z głowicy aparatu zapłonowego przewód wysokiego napię­cia i zetknąć z masą silnika, docisnąć końcówkę ciśnieniomierza do otworu świecy, żeby za­pewnić szczelność połączenia, otworzyć całkowicie przepustnicę gaźnika, obracać silnik rozrusznikiem w ciągu ok. 5 sekund. W przypadku znacznych różnic ciśnienia między poszczególnymi cylindrami istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia jednego z wymienionych poprzednio elementów.