Reklama
A A A

Pomiar ciśnienia sprężania

Wartość ciśnienia w końcu suwu sprężania zależy od szczelności wszystkich elementów zamykających komorę spalania, a zatem od szczelności tłoków wraz z pierścieniami tłokowymi oraz zaworów dolotowego i wylotowego. Pomiar ciśnienia sprężania dostarcza informacji o stopniu zużycia tych elementów. Ciśnienie sprężania mierzy się specjalnym manometrem (rys. 8.4.). Manometr dociska się końcówką do otworu świecy zapłonowej lub wtryskiwacza badanego cylindra. Niektóre manometry są wyposażone w urządzenie rejestrujące przyrost ciśnienia w czasie pomiaru na wymienialnej tarczce papierowej. Ciśnienie sprężania mierzy się kolejno we wszystkich cylindrach silnika z zachowaniem następujących warunków: silnik nagrzany do temperatury eksploatacyjnej, luzy zaworowe wyregulowane, przepstnica gaźnika lub przewodu dolotowego całkowicie otwarta, wszystkie świece zapłonowe lub wtryskiwacze wykręcone, stała prędkość obrotowa wału korbowego utrzymywana za pomocą rozrusznika, pomiary dokonywane kilkakrotnie w celu uzyskania średnich wartości ciśnienia sprężania w poszczególnych cylindrach. Zmierzone w ten sposób ciśnienie sprężania należy porównać z jego wartością nominalną, podaną w fabrycznej instrukcji obsługi pojazdu. Silnik w dostatecznie dobrym stanie tech- nicznym nie powinien wykazywać większego spadku ciśnienia niż 20-^30% wartości nominalnej. Wartość ciśnienia sprężania w poszczególnych cylindrach nie powinna różnić się więcej niż o 7% średniej wartości zmierzonego ciśnienia.