A A A

PÓŁFABRYKATY KORBOWODÓW

Półfabrykaty korbowodów wytwarza się w foremnikach zamkniętych przez kucie na młotach parowopneumatycznych i na mechanicznych pra­sach kuźniczych lub przez obróbkę plastyczną na walcach kuźniczych i młotach lub prasach. Przy odkuwaniu w foremnikach wytwarzanie półfabrykatu odbywa się w dwóch operacjach —• wstępnej i wykańczającej. Zwykle po usunięciu wypływki wykonuje się prostowanie na gorąco (kalibrowanie) na młocie spadowym. W korbowodach małych i średnich czoła stopy i główki są często kalibrowane w kuźni. W korbowodach dużych silników (do ciągników) otwory w główkach przebija się w kuźni, w korbowodach średnich wyciska się odpowiednie zagłębienia dla uzyskania większego przekucia materiału, a w małych korbowodach czoła pozostają płaskie. Korbo wody odkuwane w całości z pokrywami dają pewną oszczęd­ność stali, ale wymagają zwiększenia mocy urządzeń kuźni, użycia złożo­nych foremników i zwiększenia pracochłonności obróbki mechanicznej wskutek konieczności przecinania stopy. Przy kuciu takich korbowodów otwór stopy kształtuje się w odkuwce czasami jako owalny, co ma na celu uzyskanie po przecięciu i złożeniu korbowodu z pokrywą otworu o kształ­cie zbliżonym do koła. Płaszczyzna podziału foremników jest prostopadła do półek trzona i pokrywa się z jego płaszczyzną symetrii. Na rys. 388 przedstawiono odkuwkę korbowodu do wysokoprężnego silnika ciągnikowego. Odkuwki korbowodów ulepsza się cieplnie, następnie oczyszcza je albo przez trawienie, albo przez piaskowanie lub obróbkę śrutem. Ostatnią operacją w kuźniach jest dokładne prostowanie korbowodu, mające na celu usunięcie wygięcia i skręcenia trzona oraz zapewnienie równoległości czół stopy i główki. Prostuje się odkuwki na mocnych pra­sach korbowych w specjalnych foremnikach. W niektórych zakładach linia obróbki mechanicznej zaczyna się od stanowiska, na którym prostuje się korbowody w celu usunięcia odkształ­ceń powstałych przy ich magazynowaniu, transporcie itp.