Reklama
zabudowy busów
A A A

Pojazdy służb technicznych

Pojazdy służb technicznych to samochody pogotowia technicznego, samochody montażowe, żurawie samochodowe i inne. Służą one do wyko­nywania różnego rodzaju czynności naprawczych, montażowych lub trans­portowych, jako pojazdy pogotowia technicznego komunikacji miejskiej lub międzymiastowej, do obsługi i naprawy sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej, do usuwania z jezdni i holowania uszkodzonych pojazdów oraz do wykonywania innych prac w miejscach, gdzie nie ma stałych urzą­dzeń technicznych. Na rys. 26.20 przedstawiono przykładowo samochód montażowy PHM-2/220 budowany na podwoziu samochodu Star oraz żuraw samocho­dowy HSC-4 na podwoziu Tatra 111.