Reklama
A A A

Pojazdy do przewozu ma­teriałów sypkich

Pojazdy do przewozu ma­teriałów sypkich — cementu, mąki zboża itd. — znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie ze względu na istotne korzyści, jakie przynosi taki transport w porównaniu z tradycyjnymi przewozami tych ładunków w workach lub innych opakowaniach. Dość po­wiedzieć, że koszt papierowych worków do przewozu cementu stanowi znacz­ny procent wartości samego cementu, większość opakowań służy do jedno­razowego użytku, a ich uszkodzenia podczas transportu przynoszą duże straty. Wadą transportowania materiałów sypkich luzem jest konieczność budowy specjalnych magazynów — silosów, w których przechowywany jest materiał przed transportem i po przetransportowaniu. Mimo to jednak taki właśnie sposób transportu jest coraz bardziej rozpowszechniany. Na rys. 26.6 przedstawiono przykładowo naczepę Blumhardt do przewozu cementu luzem. Znajdują się na niej trzy zbiorniki o pojemności 5,5 m3 każdy. Ładowność naczepy 20 ton. Zbiorniki o stożkowych dnach dają się łatwo opróżniać przez wysypywanie cementu pod własnym ciężarem. O ile ładowanie zbiorników materiałami sypkimi nie nastręcza zwykle trudności, to rozładowywanie ich nie zawsze może odbywać się pod własnym ciężarem. W takich przypadkach stosuje się specjalne pneumatyczne urządzenia przeładunkowe (rys. 26.7).