Reklama
A A A

Pojazdy do przewozów specjalistycznych

Skrzyniowe samochody ciężarowe służą do przewo- zu ładunków nie wymagających specjal- nych warunków transportu. Istnieje jednak wiele ładunków, których nie można przewozić na normalnych skrzy­niach ładunkowych lub wymagających stosowania specjalnych, często drogich, opakowań. Są to np. materiały ciekłe, materiały sypkie (mąka, cement), ładunki zajmujące dużą przestrzeń, czyli tzw. ładunki przestrzenne (meble, samochody), żywność, żywe zwierzęta i wiele innych. Do transportu takich ładunków budowane są pojazdy o specjalnie przystosowanych nadwoziach. Przystosowanie nadwozia do transportu jednego typu ładunków umożliwia przewożenie ich bez opakowań (opakowaniem podczas transportu jest samo nadwozie pojazdu), skrócenie czasu ładowania i wyładowywania oraz zabez­pieczenie ładunku przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Z przewożenia ładunków bez opakowań wynikają nie tylko korzyści w postaci oszczędności na opakowaniach, ale też możliwość lepszego wykorzystania ładowności pojazdu. Pojazdy do przewozów specjalistycznych to samochody, przyczepy lub naczepy o nadwoziach specjalnie przystosowanych do przewozu określo­nego typu ładunków, budowane z reguły na podwoziach typowych pojaz­dów z uniwersalnymi nadwoziami. Budowa nadwozia zależy od rodzaju ładunków, do jakich przeznaczony jest dany pojazd.