A A A

Podwozia - więcej

Zasadnicze mechanizmy podwozia W skład podwozia pojazdu samochodowego wchodzą zespoły umożliwiające ruch pojazdu oraz manewrowanie nim zgodnie z wolą kierowcy. Pomimo znacznej różnorodności konstrukcji w skład podwozi różnych pojazdów wchodzą podobne, spełniające takie same zadania, zespoły i mechanizmy. Są to: Mechanizmy napędowe, służące do przenoszenia momentu obrotowego z silnika na koła napędzane pojazdu. Mechanizmy nośne i jezdne, które zespalają w całość wszystkie elementy podwozia z nadwoziem, umożliwiają toczenie się pojazdu oraz przenoszenie obciążeń występujących podczas jego ruchu. Mechanizmy prowadzenia, umożliwiające kierowcy prowadzenie pojazdu po wybranym przez niego torze i z kontrolowaną przez niego prędkością. Do nich należą: układ kierowniczy i układ hamulcowy. Poza wymienionymi, zasadniczymi zespołami i mechanizmami, w samochodzie znajduje się jeszcze wiele drobnych urządzeń, którymi kierowca posługuje się podczas jazdy. Urządzeń tych nie traktuje się jednak jako osobnych mechanizmów, lecz zalicza się je do osprzętu poszczególnych zespołów, traktując je jako elementy wyposażenia pojazdu.