Reklama
A A A

Podstawy projektowania technologicznego

Proces produkcyjny jest to całokształt poczynań, w wyniku których surowce i półfabrykaty przekształcają się w gotowe wyroby. W zakładach wytwarzających maszyny wykonuje się poszczególne części, zespoły i mechanizmy w oddziałach produkcyjnych *). Oddziały te dzielimy na oddziały wytwarzające półfabrykaty (odlewnia, kuźnia i inne) i oddziały obróbki (oddział obróbki mechanicznej, oddział obróbki ciepl­nej i inne). Proces technologiczny jest częścią procesu produkcyjnego bezpośre­dnio związaną ze zmianą kształtu lub własności fizycznych poszczegól­nych części lub z powstaniem określonego, wzajemnego związku między poszczególnymi częściami (montaż).