Reklama
A A A

Podstawowe zasady projektowania przyrządów montażowych

Projektowanie przyrządów dla zaplanowanego procesu montażowego nowych konstrukcji maszyn jest dla oddziału montażowego najtrudniejszą i najbardziej odpowiedzialną częścią technicznego przygotowania pro­dukcji. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na konstrukcję przyrządu montażowego są: wielkość produkcji, wymagana dokładność i jakość oraz kolejność montażu. Wielkość produkcji określa, czy należy budować przyrząd, czy też nie i czy może on być skomplikowany. W produkcji małoseryjnej projekto­wanie kosztownych przyrządów i uchwytów oczywiście nie ma sensu. W produkcji wielkoseryjnej, a tym bardziej masowej każdy wydatek na wykonanie przyrządów może być celowy. Naturalnie zawsze należy dążyć do projektowania jak najprostszych konstrukcji. Projektując przyrząd należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami od­nośnie pasowań, dokładności montażu i warunków zamienności elementów montowanego silnika. Ma to decydujące znaczenie przy wyborze przy­rządu. Przy projektowaniu przyrządu należy uwzględnić to, że montaż musi odbywać się w określonej kolejności, przy czym należy zapewnić wygodne zakładanie i zdejmowanie poszczególnych elementów. Z tego względu do konstrukcji przyrządu przystąpić można dopiero po opracowaniu planu operacyjnego montażu. Ogólnie biorąc konstrukcja przyrządu powinna zapewniać jego wydaj­ność, pewność i dokładność, wygodę i bezpieczeństwo w użyciu oraz jak najmniejszy koszt.