Reklama
A A A

Podstawowa diagnostyka samochodu

Wprowadzenie Diagnostyką nazywa się określenie stanu technicznego pojazdów bez rozbierania ich zespołów. Do wykonywania badań diagnostycznych służy aparatura diagnostyczna. Stanowią ją różne przyrządy i urządzenia diagnostyczne. Wśród nich są zarówno przyrządy nieskomplikowane, podręczne, jak i skomplikowane urządzenia mechaniczne, optyczne lub elektroniczne. Rozwój diagnostyki sprawił, że coraz bardziej zaciera się granica między metodami diagnostycznymi a metodami stoso­wanymi podczas obsługi pojazdów. Metody i urządzenia diagnostyczne są często stosowane w ramach obsług okresowych. Znaczna liczba istniejących metod i urządzeń diagnostycznych uniemożliwia ich opis w niniejszym podręczniku, toteż poniżej są krótko scharakteryzowane jedynie metody i urządzenia naj-powszechniej stosowane w krajowych stacjach zaplecza technicznego motoryzacji.