Reklama
A A A

Plan obróbki tłoka żeliwnego

a)Wykonanie nakiełków w denku tłoka, wstępne toczenie powierz­chni zewnętrznej, wstępne planowanie denka, planowanie bazującego czoła płaszcza, wytaczanie pasa bazującego i zatoczenie stożkowe po­wierzchni wewnętrznej (baza zgrubna: komora wewnętrzna i wewnętrzna strona denka). b)Kalibrowanie (rozwiercanie) pasa bazującego (baza: nakiełek i zewnętrzna powierzchnia główki). c)Wiercenie otworu na sworzeń tłokowy (bazy pomocnicze: we­wnętrzny pas płaszcza i krawędź płaszcza; ustalenie kątowe wg zewnętrz­nej powierzchni nadlewów). 4) Planowanie nadlewów od wewnątrz (bazy pomocnicze). 5) Wygładzające toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych i denka, nacinanie rowków (bazy pomocnicze). 6) Wiercenie otworów olejowych w główce tłoka (bazy pomocnicze). d)Wiercenie rowków odoliwiających w nadlewach (bazy pomoc­nicze). e)Odcięcie nadlewu z nakiełkiem (na bazach pomocniczych przez dociśnięcie dolnej krawędzi płaszcza za pomocą sworznia przesuniętego przez otwory). f)Wykańczające planowanie denka (bazy: zewnętrzna powierzchnia główki, podparcie na dolnej krawędzi płaszcza). g)Wstępne i półwykańczające roztaczanie otworów na sworzeń, to­czenie rowków na pierścienie ustawcze i rozwiercanie przelotowe obu otworów na sworzeń *) (bazy główne: denko i zewnętrzna powierzchnia płaszcza, ustalanie kątowe analogicznie, jak w operacji trzeciej). h)Wstępne szlifowanie zewnętrznej powierzchni cylindrycznej (szli­fowanie bezkłowe, bazę stanowi powierzchnia obrabiana). i)Wykańczające toczenie główki i rowków na pierścienie (moco­wanie przez uchwycenie zewnętrznej powierzchni płaszcza, oparcie o dol­ną krawędź płaszcza). j)Wykańczające szlifowanie tłoka (szlifowanie bezkłowe). k)Bardzo dokładne roztaczanie przelotowe otworu na sworzeń tło­kowy (bazy główne: denko i zewnętrzna powierzchnia płaszcza: ustale­nie kątowe za pomocą kołka lub za pomocą specjalnych dźwigni przy bazowaniu na uprzednio obrobionym otworze). l)Korygowanie ciężaru tłoka.