A A A

Plan obróbki tłoka ze stopu aluminiowego w produkcji masowej

a)Wytaczanie pasa bazującego, planowanie krawędzi płaszcza, zato­czenie stożkowe wewnętrznej krawędzi płaszcza i nakiełkowanie denka tłoka (baza: zewnętrzna powierzchnia cylindryczna główki i denko tłoka). b)Obróbka tokarska zewnętrznych powierzchni tłoka: a. wstępne i wygładzające toczenie cylindrycznej powierzchni głów ki i płaszcza owalnostożkowego; b. wstępne i wygładzające planowanie denka tłoka z pozostawieniem nadlewu z nakiełkiem; c. wstępne i wygładzające toczenie rowków na pierścienie i rowka cieplnego; d. zatoczenie stożkowe krawędzi rowków i czół tłoka (bazy pomoc nicze: pas wewnętrzny, dolna krawędź płaszcza i nakiełek). c)Rozwiercanie zgrubne otworów na sworzeń tłokowy, zatoczenie stożkowe otworów na ich krawędziach zewnętrznych, rozwiercanie prze­lotowe otworów w obu nadlewkach, wytoczenie dwóch rowków na pier­ścienie ustawcze (bazy pomocnicze). d)Wiercenie otworów olejowych w rowkach pierścieniowych (bazy pomocnicze). e)Wiercenie otworów na przecięcia w płaszczu, frezowanie jednego skośnego i dwóch poziomych przecięć w płaszczu (bazy pomocnicze). 6) Korygowanie ciężaru tłoka (baza: zewnętrzna powierzchnia główki). f)Wygładzające szlifowanie owalnostożkowego płaszcza tłoka (ba­zy pomocnicze). g)Półwykańczające i wykańczające roztaczanie otworów na sworzeń tłokowy (bazy główne: zewnętrzna powierzchnia płaszcza i denko tłoka). 9) Odcięcie nakiełka (baza: zewnętrzna powierzchnia główki). 10) Wstępne kalibrowanie rozwiertakiem otworu na sworzeń tłokowy (tłok trzymany ręcznie). 11) Cynowanie lub oksydowanie tłoka. 12) Wykańczające kalibrowanie rozwiertakiem otworu na sworzeń tłokowy (tłok trzymany ręcznie). 13) Kontrola ostateczna i selekcja.