Reklama
A A A

Plan obróbki mechanicznej tłoka na linii automatycznej

Linia obróbki mechanicznej jest częścią całkowicie zautomatyzowa­nego zakładu wytwarzającego tłoki do silników samochodowych. Taki zakładautomat został po raz pierwszy zaprojektowany i wykonany w ZSRR pod kierownictwem grupy inżynierów ENIMS 1). W zakładzie tym w jed­nej linii automatycznej wykonuje się następujące procesy technologiczne: a)przygotowanie stopu aluminium w automatycznych piecach do wytapiania; b)odlewanie tłoków w stałych formach na maszynie odlewniczej typu karuzelowego działającej w sposób ciągły; c)odcinanie nadlewów; d)cieplna obróbka odlewów; e)kontrola twardości odlewów; f)mechaniczna obróbka półfabrykatów; g)cynowanie tłoków; h) kontrola i selekcja tłoków na grupy wymiarowe wg otworów na sworzeń tłokowy i wg zewnętrznych wymiarów płaszcza; i) pokrycie warstwą smaru, owijanie papierem i układanie kompletu tłoków do pudełka. Stanowiska obróbki mechanicznej tłoka w zakładzieautomacie są rozmieszczone wg następującej kolejności operacji: h)Operacje wykonywane poza linią automatyczną: planowanie kra­wędzi płaszcza (wstępne i wykańczające) przy uwzględnieniu wymiaru od wewnętrznej powierzchni denka tłoka oraz wykonanie odpowiedniego zatoczenia stożkowego; wiercenie i rozwiercanie dwóch otworów ustawczych w nadlewach tłoka (baza: zewnętrzna powierzchnia w denku tłoka, rys. 192a, b i c). i)Pierwsze stanowisko linii automatycznej: ustawienie czterech tło­ków wg baz pomocniczych w przyrządzie przedstawionym na rys. 193a. j)Drugie stanowisko linii automatycznej: rozwiercanie zgrubne otworów na sworzeń tłokowy w czterech tłokach, pogłębianie zatoczeń stożkowych i wiercenie nakiełków (rys. 192d). k)Trzecie stanowisko: wstępne toczenie powierzchni zewnętrznej, wstępne planowanie denka i nacięcie rowków na pierścienie (rys. 192e). l)Czwarte stanowisko: frezowanie przecięcia poziomego (rys. 192f). m)Piąte stanowisko: wykańczające toczenie płaszcza i trzech obrzeży górnych rowków, wykańczające planowanie czoła, kalibrowanie rowków, zatoczenie stożkowe pasa i krawędzi płaszcza (rys. 192g). 7) Szóste stanowisko: kontrola wymiarów rowków na pierścienie (rys. 192h). n)Siódme stanowisko: wiercenie dziesięciu promieniowo rozłożonych otworów olejowych (rys. 192i). o)Ósme stanowisko: wstępne szlifowanie w kłach płaszcza i trzech obrzeży rowków (rys. 192j). 10) Dziewiąte stanowisko: frezowanie skośnego przecięcia i obcięcie nadlewka z nakiełkiem (rys. 192k). 11) Dziesiąte stanowisko: korygowanie ciężaru tłoka (rys. 1921). p)Jedenaste stanowisko: ostateczne szlifowanie bezkłowe płaszcza i trzech obrzeży rowków (rys. 192m). q)Operacje wykonywane poza linią automatyczną na obrabiarce obsługiwanej przez robotnika, a mianowicie: wykańczające roztaczanie otworów na sworzeń tłokowy w dwóch przejściach, wytaczanie rowków na pierścienie ustawcze, rozwiercanie przelotowe dwóch otworów i ich dotarcie (rys. 192n, o, p, q). Później następuje mycie, suszenie i kontrola tłoków, następnie na­tłuszczenie i opakowanie, wykonywane na linii automatycznej.