Reklama
A A A

Osprzęt elektryczny

Niedomagania cewki zapłonowej powodują przerwy w pracy sil­nika lub całkowite unieruchomienie silnika. Typowymi niedomaga-niami cewki zapłonowej są: pęknięcie bakelitowej głowicy, między-zwojowe zwarcia w uzwojeniu pierwotnym i przebicia izolacji w uzwojeniu wtórnym. Uszkodzenia uzwojeń cewki powstają zwykle wskutek jej przegrzania (najczęściej z powodu pozostawienia przez dłuższy czas włączonego zapłonu po wyłączeniu silnika). Oprócz tego powodem przebicia izolacji może być dodatkowe iskrzenie przewodów wysokiego napięcia między przerywaczem zapłonu a świecami zapło­nowymi, a także długotrwała praca cewki zapłonowej przy zwartych stykach przerywacza zapłonu. W celu sprawdzenia cewki zapłonowej trzeba przybliżyć do masy (najlepiej do głowicy lub kadłuba silnika) na odległość 4-r-5 mm koń­cówkę przewodu wysokiego napięcia (połączoną ze środkowym gniaz­dem głowicy rozdzielacza), włączyć zapłon i palcem rozwierać styki przerywacza. Jeżeli cewka jest uszkodzona, brak będzie iskry. Długa, dobrze widoczna iskra świadczy o tym, że cewka zapłonowa jest cał­kowicie sprawna. Uszkodzoną cewkę zapłonową wymienia się na nową.