Reklama
A A A

Oksydowanie

Pierścienie tłokowe przeznaczone do oksydowania powinny być zupełnie czyste. W tym celu poddaje się je przemyciu gorącym (80r100°C) lf2% roztworem wodnym szarego mydła w czasie 2f3 minut, Oksydowanie przeprowadza się w kąpieli zasadowej o następującym składzie: sody kau­stycznej 5507600 g, azotanu sodu lub azotynu sodu 150T200 g na litr wo­dy. Proces ten odbywa się w temperaturze 133t137°C w czasie 40760 minut. Na zakończenie pierścienie przemywa się w bieżącej wodzie o tem­peraturze 80t100°C w czasie 142 minut, co ma na celu usunięcie resztek soli silnie zmniejszającej odporność na korozję utlenionej warstewki.