Reklama
A A A

Określanie stanu technicznego pojazdu na stanowiskach diagnostycznych

Badania diagnostyczne pojazdów w warunkach drogowych są ograniczone ze względu na: utrudnienia spowodowane ruchem drogowym, niepowtarzalność pomiarów, spowodowaną zmiennymi warunkami drogowymi i atmosferycznymi. Badania diagnostyczne całych pojazdów dokonywane na stanowiskach diagnostycznych nie wiążą się z tymi trudnościami. Ponadto badania takie umożliwiają skrócenie czasu badań i obniżenie ich kosztów. Możliwe jest przy tym rozszerzenie zakresu badań przez zastosowanie większej liczby urządzeń pomiarowych, a także ułatwiona jest automatyzacja procesu badań. Stanowiskiem do badania stanu technicznego samochodu jest rolkowa hamownia podwoziowa (rys. 8.28). Hamownia taka umożliwia wykonywanie następujących badań: pomiar mocy na kołach samochodu, pomiar prędkości jazdy i sprawdzenie szybkościomierza, dokonanie przez pojazd określonego przebiegu według założonego programu, pomiar zużycia paliwa przy różnym obciążeniu i różnych prędkościach jazdy, sprawdzenie licznika kilometrów, określenie oporu toczenia się pojazdu, osłuchanie mechanizmów napędowych, kompleksową diagnostykę silnika. Dla uzyskania poprawnych wyników pomiarów należy prawidłowo dobrać warunki badań oraz ściśle przestrzegać szczegółowych wytycznych odnośnie sposobu dokonywania pomiarów zawartych w fabrycznej instrukcji hamowni podwoziowej. Otrzymywane wyniki pomiarów należy porównywać z wartościami granicznymi dla danego typu samochodu. Rolkowe hamownie podwoziowe mogą być również użyte do określania skuteczności działania układów hamulcowych.