Reklama
A A A

Określanie stanu technicznego instalacji elektrycznej

Wprowadzenie. Proste zabiegi mające na celu określenie stanu technicznego elementów instalacji elektrycznej, wykony­wane w ramach obsługi technicznej samochodów, omówiono już w rozdz. 5. Obecnie zajmiemy się sprawdzaniem stanu technicz­nego instalacji elektrycznej na specjalnych stanowiskach oraz za pomocą specjalnych urządzeń badawczych.