Reklama
A A A

Ogólne uwagi o obróbce mechanicznej pierścieni tłokowych

Przechodząc do omówienia obróbki mechanicznej pierścieni tłokowych należy zaznaczyć, że wynikiem jej jest nie tylko osiągnięcie odpowiednich kształtów, wymiarów i gładkości powierzchni, ale w wielu przypadkach — również określonych własności sprężystych pierścieni. Uzyskuje się je na­dając pierścieniowi w stanie swobodnym taki kształt, który zapewnia po włożeniu do cylindra (wskutek występowania naprężeń wewnętrznych) odpowiednio duży i możliwie równomierny nacisk na gładź cylindrową na całym jego obwodzie. Najczęściej pierścienie tłokowe kształtuje się przy pomocy jednej z na­stępujących metod: 1)obróbki cieplnej, odlewania, obróbki mechanicznej.