Reklama
A A A

Ogólne uwagi o metodach obróbki wykań­czającej otworów

Z poznanych metod obróbki otworów przeciągania jako operacje wykańczające stosować można: rozwiercanie, przeciąganie oraz wytaczanie małym posuwem lub szerokim nożem. Stosowanie tych metod do obróbki wykańczającej jest szeroko rozpowszechnione, jednak zwiększone wymagania odnośnie do­kładności wymiarów i gładkości powierzchni zmuszają do stosowania me­tod umożliwiających dalsze podniesienie jakości obróbki. Spośród tych metod w przemyśle silnikowym najczęściej stosuje się: bardzo dokładne wytaczanie, szlifowanie i dogładzanie. Znacznie rzadziej stosowane jest docieranie i dogładzanie, które poznaliśmy przy omawianiu obróbki po­wierzchni walcowych.