Reklama
A A A

Ogólne uwagi o metodach obróbki wy­kańczającej powierzchni walcowych

Spośród dotychczas omówionych metod obróbki powierzchni walco- wych do obróbki wykańczającej, tj. dokładności i gładkości powierzchni można stosować: toczenie z małym posuwem, toczenie szerokim nożem, przeciąganie i frezowanie. Żadna jed­nak z tych metod nie zapewnia wystarczającej gładkości powierzchni dla zastosowania jej jako powierzchni pracującej. Dlatego zwykle stosuje się jeszcze dodatkową obróbkę wykańczającą. Przy obróbce wykańczającej powierzchni walcowych przedmiotów, dla których wymagana jest dokładność powyżej 3 klasy, często stosowane jest szybkościowe toczenie, a szczególnie — szlifowanie. Istnieją jednak gra­nice dokładności powierzchni, których przekroczenie przy szybkościowym toczeniu lub szlifowaniu jest nieekonomiczne lub niemożliwe. W celu uzy­skania lepszej jakości wykonania opracowano specjalne metody obróbki wykańczającej; spośród nich do obróbki powierzchni walcowych najczę­ściej stosuje się docieranie i dogładzanie.