A A A

ODLEWY KADŁUBÓW

Odlewy kadłubów do silników otrzymuje się metodą formowania ma­szynowego z zastosowaniem modeli metalowych i następnym odlewaniem w formach wilgotnych. Kadłub silnika jest najbardziej skomplikowanym i pracochłonnym odlewem w produkcji samochodów i ciągników. Ze względu na liczne komory wewnętrzne o złożonych kształtach, konieczne jest wykonanie znacznej ilości rdzeni i dokładne ich powiązanie w zalewanej żeliwem formie. Aby uniknąć powstawania naprężeń wewnętrznych w czasie stygnięcia skomplikowanego odlewu kadłuba z dużą ilością żeber, prze­gród i ostrych przejść, odlew wybija się ze skrzyni formierskiej na gorąco (po ostygnięciu co najmniej do temperatury około 400°C). Odchylenia w grubości ścianek odlewu (w szczególności ścianek cylin­drów, płaszcza wodnego i kanałów do przepływu gazów) dopuszcza się w granicach 1,5 2 mm od nominalnego wymiaru przekroju. Przełom odlewu powinien być jednorodny, ścisły i drobnoziarnisty. Wewnętrzne powierzchnie kadłuba powinny być dokładnie oczyszczone z ziemi i piasku. Powierzchnie boczne i płaszczyzny główne powinny być w stanie surowym czyste i równe. Wlewy, odżużlacze i zalewki powinny być obcięte, a powierzchnie w miejscach obcięcia dokładnie wyrównane. Odlew nie powinien wykazywać pęknięć, pęcherzy i innych wad. Skosy odlewnicze, nie omówione na rysunku, nie powinny przekraczać 2°.