Reklama
A A A

Oddział cięcia materiałów

Dla racjonalnego wykorzystania urządzeń oddziałów cięcia materia­łów i ułatwienia transportu półwyrobów metalowych należy oddziały te umieszczać przy głównym magazynie półwyrobów metalowych, obsłu­gującym wszystkie oddziały obróbki mechanicznej zakładu. Rodzaje i ilości urządzeń oddziału określa się tą samą metodą, którą stosuje się dla produkcyjnych oddziałów mechanicznych. Powierzchnię oddziału określa się na podstawie dokładnego rozplanowania maszyn lub wskaźnika wyznaczającego powierzchnię na jedną obrabiarkę, który można przyjąć średnio w wysokości 25 - 30 m2.