Reklama
frezarki CNC
A A A

Oczyszczanie odlewów

Po wybiciu odlewów z, form i usunięciu rdzeni trzeba odłamać lub odciąć układ wlewowy i nadlewy. Następnie oczyszcza się odlewy z masy formierskiej, po czym usuwa się nierówności. Części układu wlewowego oraz nadlewy usuwa się z odlewów przez ich odłamywanie, a z odlewów staliwnych — przez obcinanie za pomocą pił taśmowych, obcinarek lub palnika acetylenowo-tlenowego. Nierówności powstałe przy obcinaniu nadlewów i zadziory usuwane są za pomocą młot­ków pneumatycznych oraz ściernic na szlifierkach dwutarczowych lub wahadłowych, albo też na szlifierkach napędzanych za pomocą giętkiego wałka. Oczyszczanie powierzchni odlewów z przylepionych resztek masy for­mierskiej wykonuje się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej zwykły­mi szczotkami drucianymi ręcznie lub tarczowymi zamocowanymi na obro­towym przenośnym wrzecionie. W produkcji wielkoseryjnej i masowej oczyszczanie powierzchni odle­wów drobnych i średnich o niezbyt złożonych kształtach odbywa się przez bębnowanie. Bębnowaniem nazywamy zabieg, podczas którego oczyszczane przedmioty załadowane do bębna obracającego się z niedużą prędkością ulegają wielokrotnemu przewracaniu. W celu przyspieszenia procesu oczy­szczania wsypuje się do bębnów śrut. Do oczyszczania średnich i dużych odlewów stosuje się piaskowanie w specjalnych urządzeniach zwanych piaskownicami. Są to zamknięte ko­mory, w których oczyszczanie odbywa się strumieniami piasku lub śrutu. Strumień piasku (lub śrutu) pędzony z dużą prędkością za pomocą sprę­żonego powietrza uderza o powierzchnie odlewu i oczyszcza je. Przy du­żych skomplikowanych odlewach stosuje się oczyszczanie strumieniem wody z piaskiem pod wysokim ciśnieniem (do 120 atn). Schemat komory do oczyszczania wodno-piaskowego przedstawiono na rys. 59. Niekiedy w produkcji masowej używane są również specjalne komory do piasko­wania, wyposażone w przenośniki. Przedmiot ustawiony na przenośniku przechodzi wolno przez komorę, w której jest czyszczony szeregiem stru­mieni piasku z kilku lub kilkunastu odpowiednio rozmieszczonych rozpy­laczy.