Reklama
A A A

Obsługa techniczna w okresie docierania

Obsługa techniczna w okresie docierania obejmuje czyn­ności określone w instrukcji fabrycznej lub instrukcji zakładu na­prawczego. W braku instrukcji należy w okresie docierania wy­konywać czynności określone dla obsługi OT-1, z tym że pierwszą obsługę należy wykonać po przebiegu 500 km, a następne co 1000 km. Za okres docierania przyjmuje się zwykle przebieg 1000-f--t-3000 km, zależnie od rodzaju pojazdu. Trwałość pojazdu, tzn. całkowity okres jego eksploatacji, w znacznym stopniu zależy od jakości obsługi w okresie dociera­nia. W okresie tym należy szczególnie dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji fabrycznej, a zwłasz­cza dotyczących warunków olejenia oraz obciążania pojazdu.