A A A

Obsługa sprzęgła

Obsługa sprzęgła obejmuje sprawdzenie i regulację skoku jałowego pedału sprzęgła, smarowanie łożyska wyciskowego oraz smarowanie niektórych elementów układu sterowania. W sprzęgłach sterowanych hydraulicznie należy pamiętać o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku pompy, a w razie potrzeby należy odpowietrzyć układ. Postępuje się przy tym analogicznie jak przy odpowietrzaniu układu hamulcowego. Jałowy skok pedału sprzęgła mierzy się liniałem, naciskając ręką pedał i wyczuwając położenie, w którym łożysko oporowe dochodzi do dźwigienek wyciskowych sprzęgła. W celu zapew­nienia pełnego rozłączenia sprzęgła musi być zachowany luz mię­dzy łożyskiem oporowym a dźwigienkami wyciskowymi. Wynosi on zwykle 2-f-3 mm. Odpowiadający temu luzowi skok jałowy pedału sprzęgła wynosi (w zależności od przełożenia układu ste­rującego) 20-7-50 mm. W miarę zużywania się okładzin ciernych luz między łożyskiem oporowym a dźwigienkami maleje (rys. 6.1). W związku z tym układ sterowania sprzęgła wymaga okresowej regulacji. Regulacja ta polega zwykle na zmianie czynnej długości cięgna łączącego pedał z dźwignią wyłączającą (rys. 6.2). Łożyska oporowe w sprzęgłach samochodowych zależnie od zastosowanego rozwiązania wymagają okresowego smarowania lub nie. Łożyska oporowe toczne wymagają smarowania i często w tym celu wyprowadzony jest specjalny przewód, umożliwiający doprowadzenie smaru bez rozbierania sprzęgła. W niektórych kon­strukcjach ilość smaru stałego w łożysku wystarcza na okres użyt­kowania. Łożyska w postaci pierścieni grafitowych nie wymagają smarowania. Jedynie w przypadku gdy przy wyłączaniu sprzęgła słychać wyraźny gwizd, należy na powierzchnię pierścienia gra­fitowego wpuścić kilka kropli oleju. Szczegółowe przepisy doty­czące smarowania pierścienia oporowego sprzęgła zawarte są w instrukcji obsługi samochodu. Łożyska wałka pedału sprzęgła oraz dźwigienki wyciskowej należy smarować zgodnie z zaleceniami instrukcji fabrycznej da­nego samochodu. Najczęściej smaruje sję je smarem stałym. W niektórych pojazdach spotyka się łożyska wałka pedału sprzę­gła wykonane z tworzyw sztucznych, nie wymagające smaro­wania. Do czynności obsługowych sprzęgła należy również oczyszcza­nie otworu ściekowego w osłonie obudowy sprzęgła oraz otworów wentylacyjnych. Zatkanie otworu ściekowego może spowodować zaolejenie okładzin tarczy sprzęgłowej w przypadku przecieków oleju z silnika lub skrzynki biegów. Do najczęściej spotykanych niesprawności sprzęgła należy: ślizganie się tarcz, niepełne wyłączanie, niecałkowity powrót pe­dału do położenia wyjściowego. Przyczynami ślizgania się sprzę­gła mogą być: nadmierne zużycie okładzin ciernych, zaolejenie okładzin, osłabienie lub pęknięcie sprężyn dociskowych. Niepełne wyłączanie może być spowodowane zwiększeniem się jałowego skoku pedału sprzęgła, zacinaniem się lub zwichrowaniem tarczy sprzęgła, wadliwym ustawieniem dżwigienek wyciskowych, a w przypadku hydraulicznych układów sterowania — zapowietrze­niem się lub nieszczelnością. Przyczyną niecałkowitego powrotu pedału do położenia wyjściowego może być pęknięcie sprężyny odciążającej pedał lub wzrost oporów tarcia w układzie sterowa­nia sprzęgła. Oprócz omówionych mogą także pojawić się inne przyczyny niesprawności sprzęgła. Ich usuwanie polega na wymianie lub naprawie uszkodzonych części.