A A A

Obsługa sezonowa

Obsługi OZ i OL mają na celu przygotowanie pojazdu do eksploata­cji w zmienionych warunkach atmosferycznych w okresie zimowym i letnim przy równoczesnym zabezpieczeniu nadwozia i podwozia po­jazdu przed korozją. Za czas zimowy uważa się czas od 1 listopada do 31 marca, a za okres letni — czas od 1 kwietnia do 31 października. Obsługę OZ należy wykonywać przed końcem października, a obsłu­gę OL — przed końcem marca, niezależnie od przebiegu wykonanego przez pojazd w okresie zimowym lub letnim. W zasadzie obsługi OZ i OL powinny być wykonywane przy najbliższej obsłudze OT-2, a przynajmniej przy najbliższej obsłudze OT-1. Termin wykonania obsług OZ i OL może być przez jednostkę przesunięty, jeżeli warunki atmosferyczne i warunki pracy będą tego wymagały. Przygotowanie samochodu do eksploatacji w okresie zimowym w za­kresie silnika i jego osprzętu polega na wykonaniu drugiej obsługi technicznej OT-2 oraz dodatkowo obejmuje następujące czynności: wymianę oleju w misce olejowej silnika, jeżeli układ smarowania był napełniony olejem letnim; zlanie z układu chłodzenia wody, przepłukanie układu, sprawdze­nie jego szczelności i napełnienie płynem niezamarzającym „Bory-go" lub „Paraflu 11"; zmianę regulacji gaźnika z letniej na zimową (nie wszystkie gaźniki mają taką regulację) oraz wyregulowanie i zwiększenie pręd­kości obrotowej biegu jałowego silnika; przestawienie przesłony króćca zasysającego powietrze do filtru (tylko w filtrach mających dwa króćce lub króciec przestawny); przygotowanie i ewentualnie założenie pokrowca na wlot chłodnicy; sprawdzenie i wyregulowanie układu zapłonowego oraz sprawdze­nie rozrusznika, gdyż sprawność tych układów jest szczególnie ważna w okresie zimowym; zmniejszenie do zalecanego minimum odstępu między elektrodami świec zapłonowych; odbycie jazdy próbnej w celu sprawdzenia prawidłowości działania wszystkich zespołów i mechanizmów samochodu, a także zużycia paliwa i oleju. Uwaga: w okresie zimowym należy starać się, aby w zbiorniku było jak najwięcej paliwa, gdyż zapobiega to tworzeniu się pary wodnej w wolnej przestrzeni zbiornika. Przygotowanie samochodu do eksploatacji w okresie letnim w za­kresie silnika i jego osprzętu polega na wykonaniu drugiej obsługi technicznej OT-2 oraz dodatkowo obejmuje następujące czynności: wymianę oleju w misce olejowej silnika, przy czym wymienia się zarówno olej zimowy, jak i wielosezonowy ze względu na jego roz­rzedzenie paliwem wskutek długotrwałego włączania urządzenia wzbogacającego w okresie mrozów; zlanie z układu chłodzenia płynu niezamarzającego i napełnienie go wodą, jeżeli układ chłodzenia nie jest zamknięty (nie ma zbior­nika wyrównawczego; należy przy tym pamiętać, że płyny „Bory-go" i „Paraflu 11" po dwóch latach eksploatacji należy usunąć z układu chłodzenia bez względu na to, czy jest to układ otwarty, czy też zamknięty; zmianę regulacji gaźnika z zimowej na letnią (nie wszystkie gaźniki mają taką regulację) oraz wyregulowanie i zmniejszenie pręd­kości obrotowej biegu jałowego silnika; przestawienie przesłony króćca zasysającego powietrze do filtru (tylko w filtrach mających dwa króćce lub kr ociec przestawny); odbycie jazdy próbnej w celu sprawdzenia prawidłowości działania wszystkich zespołów i mechanizmów samochodu, a także zużycia paliwa i oleju.