A A A

Obsługa ramy lub elementów nośnych

Obsługa ramy lub elementów nośnych nadwozia polega na sprawdzeniu stanu pokrycia antykorozyjnego i uzupełnianiu jego ubytków po starannym oczyszczeniu miejsc, z których odprysnął lakier. Do obsługi elementów nośnych należy również okresowy przegląd wszystkich zamocowań oraz sprawdzenie, czy niewidocz­ne są jakiekolwiek pęknięcia lub odkształcenia powierzchni oraz czy połączenia nitowe nie uległy poluzowaniu. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju niesprawności niezbędna jest naprawa elementów nośnych.