Reklama
A A A

Obsługa poszczególnych zespołów

Długotrwałe użytkowanie silnika zależy w głównej mierze od pra­widłowej jego obsługi i eksploatacji. Prawidłowa obsługa polega nie tylko na terminowym i zgodnym ze wskazówkami wytwórni wyko­nywaniu wszystkich czynności smarowniczych, regulacyjnych i kon­trolnych, ale również na stosowaniu właściwych olejów, płynów eks­ploatacyjnych i odpowiedniego paliwa. Skomplikowane mechanizmy silnika wymagają stosowania odpo­wiednich olejów, które zapewniają zmniejszenie tarcia, odprowadzanie ciepła, uszczelniania luzów itp. W związku z tym właściwości olejów, paliw oraz płynów eksploatacyjnych są dostosowane do określonej konstrukcji zespołów i mechanizmów silnika. Stosowanie innych niż zalecane przez wytwórnię silnika olejów, paliw i płynów eksploatacyj­nych jest zabronione, gdyż powoduje uszkodzenie lub przedwczesne zużycie odpowiednich zespołów lub mechanizmów.