Reklama
wino primitivo biedronka cena
Szynka naprawa betonu masą Crono.
bawariamotors.pl/bmw/nowe-samochody/bmw-serii-2-gran-tourer/
Najlepsze dla twojego samochodu kosmetyki samochodowe w sklepie motoryzacyjnym
A A A

Obsługa okresowa

Obsługę okresową stanowią ściśle określone czynności wykonywane przy pojeździe po osiągnięciu przez pojazd przebiegu międzyobsługo-wego lub przed okresem zimowym i przed okresem letnim. Obsługę okresową dzieli się na: pierwszą obsługę techniczną (OT-1), drugą obsługę techniczną (OT-2), sezonową obsługę techniczną: obsługę zimową, obsługę letnią. Czynności, których częstotliwość wykonywania nie pokrywa się z częstotliwością obsługi OT-2, mogą być objęte dodatkową trzecią obsługą techniczną (OT-3). Zakres czynności obsługi okresowej oraz ich podział na poszczególne rodzaje obsług należy przyjąć z instrukcji fabrycznej, uwzględniając przy tym własne doświadczenie. Częstotli­wość wykonywania obsług technicznych ustala się na podstawie in­strukcji fabrycznej przy uwzględnieniu warunków pracy pojazdu. Wa­runki te zwykle dzieli się na cztery następujące grupy. — Warunki lekkie — praca poza miastem, w terenie równinnym, po drogach o dobrej, twardej nawierzchni (asfalt, beton); OT-1 co 2500-4-3000 km, OT-2 co 10 000-4-12 000 km. Warunki średnie — praca pojazdu poza miastem, w terenie rów­ninnym lub pagórkowatym, pc drogach o nawierzchni tłuczniowej lub brukowej, znajdującej się w zadowalającym stanie; OT-1 co 2000-4-2500 km, OT-2 co 8000-4-10 000 km. Warunki ciężkie — praca pojazdu w ruchu miejskim o dużym na­tężeniu lub na drogach górskich o twardej nawierzchni, znajdują­cej się w zadowalającym stanie; OT-1 co 1500-4-2000 km, OT-2 co 6000-4-8000 km. Warunki bardzo ciężkie — praca pojazdu na drogach gruntowych i bezdrożach oraz na drogach górskich i nawierzchni brukowej lub tłuczniowej znajdującej się w złym stanie; OT-1 co 1000-4-1500 km, OT-2 co 4000-4-6000 km. W odniesieniu do eksploatowanych pojazdów obsługa OT-1 powinna być wykonywana co najmniej raz na dwa miesiące, a obsługa OT-2 co najmniej raz na sześć miesięcy, jeżeli przebieg pojazdu w tym okresie jest mniejszy od przebiegu międzyobsługowego. Na przykład instrukcja obsługi samochodu Warszawa 223 przewi­duje obsługę OT-1 co 3000 km, a obsługę OT-2 co 9000 km. W zakresie silnika i jego osprzętu obsługa OT-1 obejmuje następujące czynności: sprawdzenie i regulacja odstępu elektrod świec zapłonowych i sty­ków przerywacza oraz kąta wyprzedzenia zapłonu; regulacja naciągu paska klinowego napędzającego wentylator i prądnicę; dokręcenie śrub mocujących pompę paliwa i nakrętek rury ssąco--wydechowej; sprawdzenie działania i zamocowania prądnicy oraz koła pasowego, sprawdzenie stanu szczotek, dokręcenie śrub i połączeń prądnicy, sprawdzenie stanu zamocowania połączeń rozrusznika, sprawdze­nie obwodów zasilania prądem, zapłonu, rozruchu i urządzeń po­mocniczych; jazda próbna w celu sprawdzenia prawidłowości pracy poszczegól­nych zespołów samochodu ze sprawdzeniem szczelności układów chłodzenia i zasilania; czyszczenie i wymiana oleju w filtrze powietrza; smarowanie łożysk pompy wody. Obsługa OT-2 obejmuje następujące czynności: sprawdzenie i regulacja naciągu paska klinowego napędzającego wentylator i prądnicę; sprawdzenie i regulacja luzów zaworów; regulacja odstępu elektrod świec zapłonowych, styków przerywa­cza, ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu; demontaż, czyszczenie i montaż gaźnika oraz czyszczenie osadnika pompy paliwa (w miarę potrzeby ustawienie poziomu paliwa w ko­morze pływakowej gaźnika oraz regulacja biegu jałowego silnika); dokręcenie połączeń gwintowych pompy paliwa i nakrętek rury ssąco-wydechowe j; sprawdzenie zamocowania prądnicy i koła pasowego, sprawdzenie stanu szczotek, dokręcenie śrub i połączeń prądnicy; sprawdzenie stanu zamocowania połączeń rozrusznika; sprawdzenie obwodów zapłonowego, rozruchowego, zasilania prą­dem i urządzeń pomocniczych; wymiana oleju w misce olejowej silnika; wymiana wkładu filtru bocznikowego, czyszczenie i przemycie głównego filtru oleju; czyszczenie i wymiana oleju w filtrze powietrza; smarowanie rozdzielacza zapłonu; smarowanie łożyska pompy wody; jazda próbna w celu sprawdzenia prawidłowości pracy poszczegól­nych zespołów samochodu ze sprawdzeniem szczelności układów chłodzenia i zasilania.