Reklama
A A A

Obsługa i naprawa pojazdów

Rodzaje i częstotliwość obsług Obsługa techniczna polega na wykonywaniu czynności niezbędnych do zapewnienia sprawności technicznej wszystkich mechanizmów pojazdu. Prawidłowa obsługa, wykonywana we właściwym czasie, jest nieodzownym warunkiem długotrwałego, bezusterkowego działania mechanizmów pojazdu, zmniej­szenia do minimum zużycia jego zespołów oraz zachowania przez wiele lat estetycznego wyglądu pojazdu. Zakres wykonywanych czynności obsługowych oraz częstotliwość wykonywania tych czynności określają rodzaj obsługi technicznej. Rozróżniamy następujące rodzaje obsług technicznych: obsługę codzienną, obejmującą czynności obsługowe niezbędne do przygotowania pojazdu do jazdy oraz sprawdzenie jego stanu technicznego, obsługę okresową, obejmującą wykonanie zestawu uprzednio zaplanowanych czynności, dokonywanych po określonym czasie pracy pojazdu lub po określonym jego przebiegu, obsługę sezonową, obsługę w okresie docierania. Zalecone przez fabryczną instrukcję obsługi czynności obsługowe są łączone w grupy nazywane pierwszą, drugą itd. obsługą techniczną (w skrócie OT-1, OT-2 itd.). Te okresowe ob­sługi techniczne są wykonywane cyklicznie podczas eksploatacji pojazdu (rys. 9.1). Przebieg pojazdu, po którym wykonuje się powtórnie taką samą grupę czynności obsługowych, nazywa się -przebiegiem między obsługowym. Wytwórnie pojazdów sta­rają się tak konstruować pojazdy, żeby możliwie wydłużyć przebiegi międzyobsługowe oraz zmniejszyć liczbę czynności wykonywanych podczas obsługi. Obsługa sezonowa powinna być wykonywana dwa razy w roku: na jesień w celu przygotowania pojazdu do warunków zimowych, oraz na wiosnę, żeby przygotować pojazd do jazdy w lecie. Obsługa w okresie docierania to zestaw czynności określonych w fabrycznej instrukcji obsługi. Zestaw taki obejmuje zazwyczaj czynności wykonywane podczas obsług okresowych oraz dodatkowo czynności związane ze sprawdzaniem prawidłowości działania mechanizmów nowego pojazdu i ewentualnym usuwaniem zauważonych niesprawności. W okresie docierania pojazdu wszelkie czynności regulacyjne wykonuje się znacznie częściej niż w późniejszym okresie eksploatacji pojazdu.