Reklama
A A A

Obróbka wielowypustów środkowanych na średnicy zewnętrznej Walki

Obróbka wielowypustów na wałkach przy środkowaniu na średnicy zewnętrznej znacznie upraszcza się wskutek tego, że zamiast szlifowania boków wypustów i ich powierzchni wewnętrznej szlifuje się tylko ze­wnętrzną powierzchnię walcową na zwykłych szlifierkach do wałków. Wypusty na tych wałkach nacina się w sposób podobny do obróbki wielowypustów poprzednio omówionych. Zarys zębów frezów ślimako­wych w danym przypadku upraszcza się z powodu braku bocznych wystę­pów kształtujących wzdłużne rowki na wyjście ściernicy; w związku z tym wzrasta trwałość tych frezów.