Reklama
A A A

Obróbka wielowypustów środkowanych na bocznych powierzchniach Wałki

Przy obróbce wielowypustów ze środkowaniem na bocznych powierz­chniach odpada konieczność szlifowania walcowych powierzchni i obrób­ka mechaniczna może być zakończona po nacięciu wypustów. Niekiedy szlifuje się na takich wielowyp ustach powierzchnie ze­wnętrzne w celu ich wykorzystania jako bazy przy obróbce innych po­wierzchni. W razie konieczności dokładnego środkowania połączeń z wy­pustami ewolwentowymi (prostymi lub spiralnymi), zwykle po obróbce cieplnej szlifuje się ich boki (pasowane) metodą kształtową na szlifierkach do wypustów przy użyciu tarczy ściernej o odpowiednim zarysie.