Reklama
A A A

Obróbka powierzchniowa pierścieni tłokowych

Ulepszanie powierzchni roboczej, tj. zewnętrznej powierzchni walcowej, za pomocą obróbki powierzchniowej polega na powlekaniu tej powierzchni cienką warstwą innego metalu lub związku chemicznego o odmiennych własnościach fizykomechanicznych, w zależności od tego jakie właściwo­ści pierścienia chcemy polepszyć. W ten sposób można uzyskać albo więk­szą odporność na ścinanie, działanie wysokiej temperatury i korozji, albo skrócenie okresu docierania pierścieni, albo też ochronę pier­ścieni przed działaniem atmosferycznej korozji w okresie pomiędzy ich wykonaniem a początkiem użytkowania. W pierwszym przypadku stosuje się chromowanie porowate, w drugim — cynowanie (niekiedy kadmowa­nie lub ołowiowanie) albo pokrywanie warstwami niemetalicznymi (fosfatyzację lub sulfatyzację), a w trzecim oksydowanie.